Lid vvKloosterburen - EKC damesvoetbalteam

EKC DAMES
Eenrum Kloosterburen Combinatie
Ga naar de inhoud

Lid vvKloosterburen

CLUB INFO
Welkom
logo vvKloosterburenVooreerst dank voor de belangstelling die u stelt in onze vereniging.
Voor wie zich aanmeldt en/of aangemeld heeft; welkom en een hele sportieve en gezellige tijd toegewenst bij de vvKloosterburen.

Wijze van aanmelden
Aanmelden kan bij de secretaris van de vvKloosterburen.
Bij aanmelding wordt een aanmeldings-/machtigingsformulier ingevuld en  ondertekend. Voor aanmelding van een minderjarige is een handtekening  van ouder/verzorger nodig. Acceptatie van het lidmaatschap is onder voorbehoud van goedkeuring door de KNVB en het bestuur van de vv Kloosterburen.

Aspirant-leden van 16 jaar en ouder
Nieuwe leden van 16 jaar of ouder moeten zich legitimeren bij aanmelding.
Voor de inschrijving als (KNVB) lid is een ID-nummer van identiteitskaart, paspoort of rijbewijs nodig.

Spelerspas
Spelers die in de competitie uitkomen in de categorie D-pupillen of hoger dienen te beschikken over een spelerspas.
Hiervoor dient een pasfoto en 2.60 euro te worden ingeleverd en een aanvraagformulier spelerspas te worden ondertekend.
Dit formulier wordt na inschrijving bij de KNVB door de KNVB via de club verstrekt.

Aanmeldingskosten en contributie
Voor  de verschuldigde contributie geldt het onderstaande schema. Het innen  van de contributie vindt uitsluitend plaats door middel van automatische  incasso. Hiervoor geeft u toestemming bij aanmelding dmv. het  ondertekenen van een machtiging.
De  contributie wordt per kwartaal in het seizoen verrekend. (Voor  verrekening per acceptgiro geldt een toeslag van € 5 per acceptgiro).
Sportpark Kloosterburen
Westerklooster 1a
9977 RA Kloosterburen
T: 0595-481613
Kvk: 40025365
IBAN:  NL23RABO 0332 45 62
Sportpark Eenrum
J. J. Willingestraat 2
9967 PB Eenrum
kantine: 0595-491796
2014 - 2021 Created by BenesWebDesign
Terug naar de inhoud