CONTACT EKCCOMMISSIE - EKC damesvoetbalteam

EKC DAMES
Eenrum Kloosterburen Combinatie
Ga naar de inhoud
CONTACT EKC-COMMISSIE
EKC COMMISSIE - CONTACT
Voor vragen, opmerkingen kunt u het contactformulier gebruiken

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens.
Meer daarover leest u in onze Privacy Verklaring.
EKC DAMESVOETBALTEAM
" EKC IS MEER DAN VOETBAL ALLEEN "
* verplicht

Hebt u nog vragen of opmerkingen gebruik dit formulier.
Lukt het u niet om via bovenstaande formulier uw bericht te versturen
probeer dan via deze link: ekccommissie@gmail.com
EKC privacyverklaringPersoonsgegevens die wij verwerken
EKC (vvEenrum/vvKloosterburen) verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons  verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij  verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
 • E-mailadres
 • Pasfoto (noodzakelijk voor spelerspas KNVB)
 • (Bank)rekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te  verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze  toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet  controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook  aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo  te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder  ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die  toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een  minderjarige, neem dan contact met ons op via ekccommissie@gmail.com, om  de situatie op te lossen.
Het kan voorkomen dat u of uw kind op één van onze foto's op de website  staat gepubliceerd. Mocht u bezwaar hier tegen hebben dan kunt u een  verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van het  gezicht) of complete verwijdering hiervan sturen naar ekccommissie@gmail.com

Waarom we gegevens nodig hebben
EKC (vvEenrum/vvKloosterburen) verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
 • Het insschrijven als lid bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB)
 • Het aanmelden bij activiteiten van EKC (vvEenrum/vvKloosterburen).
 • Het afhandelen van uw (contributie)betaling(en)
 • U te kunnen informeren indien dit nodig is voor het uitoefenen van de sportactiviteiten

Hoe lang we gegevens bewaren
EKC (vvEenrum/vvKloosterburen) zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan  strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden  verzameld. Onze bewaartermijn van uw persoonsgegevens is verplicht 7  jaar te bewaren na einde lidmaatschap. (Datum uitschrijving + 7 jaar).

Delen met anderen
EKC (vvEenrum/vvKloosterburen) verstrekt alleen de noodzakelijke  persoonsgegevens aan sportclubs aangesloten bij de KNVB om uw  overschrijven als lid van EKC (vvEenrum/vvKloosterburen) naar een andere vereniging te  realiseren. Dit is vanuit uw kant een schriftelijk verzoek dit uit te  voeren.
EKC (vvEenrum/vvKloosterburen) deelt uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres en  telefoonnummer) alleen met vrijwilligers van EKC (vvEenrum/vvKloosterburen)voor  contactmoment. Nimmer delen wij uw persoonsgegevens met derden, zoals  voor commerciële doeleinden.

In kaart brengen websitebezoek
EKC (vvEenrum/vvKloosterburen) gebruikt alleen technische en functionele cookies. En  analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is  een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt  opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij  gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en  uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en  onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee  onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw  internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.  Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de  instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te  verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering  sturen naar ekccommissie@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het  verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw  identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om  in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.  Dit ter bescherming van uw privacy. EKC (vvEenrum/vvKloosterburen) zal zo snel  mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
EKC (vvEenrum/vvKloosterburen) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt  passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,  ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u  de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er  aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via ekccommissie@gmail.com.
SPONSOREN EKC DAMES
Sportpark Kloosterburen
Westerklooster 1a
9977 RA Kloosterburen
T: 0595-481613
Kvk: 40025365
IBAN:  NL23RABO 0332 45 62
Sportpark Eenrum
J. J. Willingestraat 2
9967 PB Eenrum
kantine: 0595-491796
2014 - 2024 Created by BenesWebDesign
Terug naar de inhoud