Lid vvKloosterburen - EKC DAMES VOETBALTEAM

EKC DAMES
Eenrum Kloosterburen Combinatie
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Lid vvKloosterburen

CLUBINFO
Welkom
Vooreerst dank voor de belangstelling die u stelt in onze vereniging. Voor wie zich aanmeldt en/of aangemeld heeft; welkom en een hele sportieve en gezellige tijd toegewenst bij de vvKloosterburen.

Wijze van aanmelden
Aanmelden kan bij de secretaris van de vvKloosterburen. Bij aanmelding wordt een aanmeldings-/machtigingsformulier ingevuld en ondertekend. Voor aanmelding van een minderjarige is een handtekening van ouder/verzorger nodig.
Acceptatie van het lidmaatschap is onder voorbehoud van goedkeuring door de KNVB en het bestuur van de vv Kloosterburen.

Aspirant-leden van 16 jaar en ouder
Nieuwe leden van 16 jaar of ouder moeten zich legitimeren bij aanmelding.
Voor de inschrijving als (KNVB) lid is een ID-nummer van identiteitskaart, paspoort of rijbewijs nodig.

Spelerspas
Spelers die in de competitie uitkomen in de categorie D-pupillen of hoger dienen te beschikken over een spelerspas.
Hiervoor dient een pasfoto en 2.60 euro te worden ingeleverd en een aanvraagformulier spelerspas te worden ondertekend.
Dit formulier wordt na inschrijving bij de KNVB door de KNVB via de club verstrekt.

Aanmeldingskosten en contributie
Voor de verschuldigde contributie geldt het onderstaande schema. Het innen van de contributie vindt uitsluitend plaats door middel van automatische incasso. Hiervoor geeft u toestemming bij aanmelding dmv. het ondertekenen van een machtiging.
De contributie wordt per kwartaal in het seizoen verrekend. (Voor verrekening per acceptgiro geldt een toeslag van € 5 per acceptgiro).
Categorie
Leeftijd
Geboortejaar
JaarcontributiePer kwartaal


F, E-pupillen
Onder 11 jaar
2006 of later
€  84 € 16,00 + € 5,-
D-, C-junioren
Onder 15 jaar
2001-2005
€  94
€ 18,50 + € 5,-
B-, A-junioren
Onder 19 jaar
1998-2000
€ 104
€ 21,00 + € 5,-
Senioren
19+ jaar
1997 of eerder
€ 142
€ 35,50
Dames
1997 of eerder volgens leeftijdscategorie

Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Het lidmaatschap kan tijdens het voetbalseizoen niet worden beëindigd. Indien u het lidmaatschap tijdens het verenigingsjaar wenst te beëindigen dient u de contributie voor het gehele verenigingsjaar te voldoen. Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij het voor 1 mei schriftelijk wordt opgezegd bij de secretaris.

Overschrijving
Indien een nieuw lid korter dan 3 jaar geleden bij een andere vereniging heeft gespeeld, heeft hij/zij overschrijving nodig. Hiervoor zijn formulieren bij vv Kloosterburen beschikbaar. Overschrijving naar een andere vereniging dient jaarlijks vóór 1 juni bij de KNVB te zijn aangemeld. Hiervoor is ook een overschrijvingsformulier nodig.

Adreswijziging
Adreswijzigingen kunt u zenden bestuur@vvkloosterburen.nl

Opmerkingen:
  • Leden van vv Kloosterburen krijgen 10 % korting bij Sporthuis Winsum. Hier zijn ook trainingspakken tegen betaling te verkrijgen met opdruk van de club.
  • Alle teams beschikken over sponsorkleding (tenue en/of trainingspak).
  • De kledinglijn is ook on line te bestellen via deze link.

Info boekje nieuw lid: download hier
Sportpark Eenrum
J J Willingestraat 2
9967 PB Eenrum
kantine: 0595-491796
2014 - 2018 Created by BenesWebDesign
Sportpark Kloosterburen
Westerklooster 1a
9977 RA Kloosterburen
T: 0595-481613
Kvk: 40025365
IBAN:  NL23RABO 0332 45 62 77
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu